Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı yönetmeliği yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş ve görevleriyle, Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Başkanlık ile müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Müfettişliğe atanacaklarda “2’nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde olmak, zorunlu bölge (2’nci bölge) hizmetini tamamlamış olmak, son üç performans puanı iyi veya çok iyi olmak, son üç yılda kıdeme müessir disiplin cezası almamış olmak, meslekten veya memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hakkında disiplin soruşturması yapılıyor olmamak, sağlığı yurdun her yerinde görev yapabilecek ve her türlü iklim koşullarında yolculuk edebilecek durumda olmak, müfettişlik mülakatı sonucunda başarılı olmak” şartları aranacak.
Müfettişlik ve başmüfettişlik mülakat komisyonu, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir başmüfettişten oluşacak. Yeterlilik mülakat komisyonu ise Teftiş Kurulu Başkanı ve onun görevlendireceği iki başmüfettişten oluşacak.

Ayrıca başmüfettişler arasından iki yedek üye belirlenecek.

Mülakat komisyonları, Teftiş Kurulu Başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Müfettişler, 2’nci meslek derecesini almaları halinde kadro ve ihtiyaç durumları göz önüne alınarak başmüfettiş kadrolarına mülakat sonucuna göre atanabilecekleri gibi 2’nci meslek derecesinde bulunanlar da başmüfettiş kadrolarına Bakan onayıyla atanabilecek.
Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başkanlıkta görevli başmüfettişler arasından Bakan tarafından atama yapılacak. Kurul başkanı, başkan yardımcılarının görevlendirilmelerinde Emniyet Genel Müdürüne öneride bulunup iş bölümünü düzenleyecek ve çalışma merkezlerinde görevlendirilecek koordinatör müfettişi belirleyecek. Söz konusu yönetmeliğin yayımlanmasıyla 4 Ağustos 1994’te yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir